Ten.jpg

Wat vindt God?

3400 jaar geleden gaf God ons de Tien Geboden. En op de dag dat jij geboren werd heeft Hij je een kopietje ervan meegegeven. Dat zit in je geweten. Die geboden vertellen hoe God denkt. Het is Zijn Wet. Hij zal later ieder mens beoordelen naar Zijn Wet. Hier zijn ze:

  1. Er is maar 1 God
  2. Vereer geen andere goden
  3. Misbruik nooit Zijn heilige naam (of die van Jezus)
  4. Hou een rustdag voor Hem
  5. Heb respect voor je ouders
  6. Dood niet
  7. Pleeg geen overspel
  8. Steel niet
  9. Lieg niet
  10. Begeer niets wat van een ander is

Iedereen heeft een of meer van deze Geboden overtreden. Waarschijnlijk al heel vaak. En dat heeft grote gevolgen.

De Bijbel zegt het zo:  "Alle mensen hebben gezondigd" (Gods geboden overtreden). En daarom mist iedereen het leven zoals Hij dat had bedoeld en bovendien na dit leven het eeuwige leven met Hem.

Als je de Tien Geboden leest en je ziet in dat jij ook schuldig bent, probeer het dan niet zelf weer goed te maken. Dat kan niet. Daarvoor kwam Jezus. Hij heeft het goed gemaakt! Door jouw schuld persoonlijk voor je te betalen met Zijn leven op het kruis. Het laatste wat Hij zei voordat hij voor je stierft was : β€œHet is betaald!”