JEZUS

JEZUS.jpg
 

Wie is jezus eigenLIJk?

Jezus is de Zoon van God. Hij heeft altijd bestaan en kwam als mens naar de wereld rond het jaar 0. Hij is 100% mens en 100% God. Hij leefde een volmaakt leven en stierf daarna vrijwillig op het kruis om de schuld van jou en mij te betalen. Na 3 dagen is Hij weer opgestaan uit de dood en enkele weken daarna terug gegaan naar de hemel. Maar Hij heeft gezegd dat Hij zal terugkomen. Dan wordt Hij koning over de hele wereld. Daarom is het zo belangrijk om nu al voor Hem te buigen!