Excuses

“Als ik later voor God sta, dan praat ik mij er wel uit!” zei laatst iemand tegen mij. Dat is een uiterst gevaarlijk misverstand. Want ten eerste zal alleen God aan het woord zijn. En ten tweede zal niemand een geldig excuus naar voren kunnen brengen om zichzelf vrij te pleiten van alle verkeerde dingen. Hier zijn een aantal van die misvattingen, die je niet zal kunnen gebruiken:

“Maar… ik ben wekelijks naar de kerk geweest”
“Ik heb 5x per dag gebeden en de Ramadan gehouden”
“Ik heb jaren als vrijwilliger gewerkt”
“Mijn buurman is veel slechter dan ik!”
“Mijn tante zit in het klooster”
“Ik heb het niet zo bedoeld”
“Iedereen deed zulke dingen!”
“Ik dacht dat we zouden reincarneren”
“Dit hebben ze mij nooit verteld!”
“Ik ben zelfs nog misdienaar geweest”
“U vergeeft het toch zeker wel?”
“Maar er was zoveel ellende in de wereld”
“Maar God, dat is oneerlijk van U!”
“Ze hebben mij op school verteld dat de Bijbel maar een sprookje is”
“Van binnen ben ik eigenlijk een goed mens”
“U moest eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt!”
“Weet U eigenlijk wel wie ik ben?!”
“Mijnheer pastoor heeft vroeger al mijn zonden vergeven”
“Maar het ging toch om de moraal van het verhaal?”
“Ik dacht dat er nog nooit iemand was teruggekomen!”
“Ik ben gedoopt!”
“Ik heb de Alpha-cursus bezocht. 2x zelfs!”
“Hoe bedoelt U: Er bestaat geen vagevuur?”
“Ik was juist van plan om mijn leven te verbeteren”
“Ik dacht dat de genademiddelen van de parochie genoeg waren!”
“Maar ik heb echt het geprobeerd! Echt!”
“De dominee zei altijd dat je maar moest afwachten of je hier binnen mocht”
“Ze hebben mij verteld dat ik toch niet tot de 144.000 behoorde”
“Ik dacht dat er vele wegen waren naar een eeuwig leven!”
“Ik geloofde toch dat U bestond? Was dat niet genoeg?”

Als je op dat moment nog moet verzinnen wat je gaat zeggen, dan ben je te laat. Je moet vandaag nog de echte sleutel vinden, voordat het te laat zal zijn.

Die enige echte sleutel is wat Jezus heeft gedaan. Niet wat wij doen! Hij stierf vrijwillig om jouw schuld te betalen. De belangrijkste uitspraak van Hem is: "Het is volbracht!". Dat betekent: Het is betaald. Wat wij moesten betalen, heeft Hij voor ons gedaan!

Ga daarom vandaag nog naar Hem toe en zeg: "Jezus, ik ben schuldig. Ik heb van allerlei dingen gedaan in mijn leven die U niet goed vond. Ik ben schuldig. En ik kan die rekening nooit meer betalen! Wat ik ook zou proberen. Maar dank U wel dat U mijn rekening 2000 jaar geleden al voor mij heeft betaald! Ik besluit om daar vanaf nu 100% op te vertrouwen! U bent mijn grootste Vriend!