Gent en Het Lam Gods

Het “Lam Gods”werd geschilderd in 1432 door de gebroeders Van Eyck. Ontelbaar veel mensen komen elk jaar in de Gentse Sint Baafskathedraal kijken naar dit waarschijnlijk wel meest beroemde schilderij in België.

Het schilderij heeft een rijke maar niet altijd fraaie geschiedenis. In 1934 werd een van de panelen “De rechtvaardige rechters” gestolen. De zoektocht ernaar heeft tot op vandaag niets opgeleverd.

Dit jaar werd het volledige schilderij van de muur gehaald voor een vijf jaar durende restauratie. Schilderijen van die leeftijd hebben dat nodig. Door de geschiedenis heen hebben talloze mensen gemeend dat ook het echte Lam Gods gerestaureerd moest worden. Jezus, zoals Hij is, is voor velen onaanvaardbaar. Jezus als Schepper, Verlosser en komende rechtvaardige Rechter is in hun leven niet welkom. Daarom hebben ze hem “gerestaureerd”. Daarbij hebben ze Hem echter een andere identiteit gegeven: Een “god” die uiteindelijk iedereen wel zal vergeven en waarvoor niemand schrik hoeft te hebben.

Dat is echter niet wat de Bijbel leert. Als Hij straks terugkomt, zal blijken dat men zich grondig heeft vergist. Jezus, Gods Zoon, kun je niet aanpassen aan je eigen bedenkselen. Dan zullen miljoenen zich vergapen aan de echte Jezus. Schepper, Verlosser en komende rechtvaardige Rechter. Voor de een zal die dag een feest zijn, voor de ander een absoluut dieptepunt.